Intenzívny kurz baby plávania

Dĺžka
Info
Cena / mes.
2 mesiace
16 lekcií detského plávania za 8 týždňov v intenzite 2 krát do týždňa v dvoch za sebou nasledujúcich mesiacoch
300.00 €
1 mesiac
8 lekcií detského plávania za 4 ťýždne
155.00 €

Skrátený kurz baby plávania

Dĺžka
Info
Cena / mes.
2 mesiace
8 lekcií detského plávania za 8 týždňov v intenzite 1 krát do týždňa v dvoch za sebou nasledujúcich mesiacoch
172.00 €
1 mesiac
4 lekcie detského plávania za 4 ťýždne
90.00 €
Význam plávania

Niečo o plávaní dojčiat

Plávanie dojčiat alebo môžeme použiť aj termín hydroterapia, je pohybová činnosť detí vo vode od najútlejšieho veku až do samotného plávania. Hlavným zmyslom je spoločný príjemný zážitok detí a rodičov vo vode, primeraná pohybová stimulácia dieťaťa a z plaveckého hľadiska postupne získavať najzákladnejšie plavecké vedomosti a detičky sú plne adaptované na vodné prostredie.

Zdravotný význam baby plávania

Celkové prospievanie dieťaťa

 • posilnenie srdcovo-cievneho systému
 • zlepšenie činnosti dýchacieho systému
 • posilnenie svalových skupín ako sú brušné, chrbtové, krčné svalstvo
 • posilnenie imunitného systému
 • otužovanie
 • zlepšenie kvality spánku
 • podpora chutí do jedla

Psychika, citový a emočný vývoj dieťaťa

 • úzky kontakt rodič – dieťa
 • príprava na vstup do kolektívu
 • spestrenie denného režimu u rodičov a detí

Motorický vývoj a prospievanie

 • rozvoj rovnováhy
 • koordinácia pohybov a orientačné schopnosti dieťaťa
 • dieťatko sa učí spolupracovať, sústrediť sa a je bystrejšie

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.